Home        Portfolio       Realistisch        Surrealistisch        In Opdracht      Not for Sale       Agenda       Award!       Contact     Leidsche Mondialen

 

De Leidsche Mondialen

 

De Vrijdag Middag Loge ,oftewel “De Leidsche Mondialen” is ontstaan in het T- Huis van het Kunstenaars Centrum Haagweg 4 te Leiden.
In 1997 nam Dick Bakhuizen van den Brink het beheer van het T-huis over.
Vanaf dat moment ontstond eigenlijk het DVML.

Deze harde kern van het T-huis werd toen der tijd gevormd door oprichter:
Justus Dick Bakhuizen vd Brink, ( Kunstschilder )
Hans de Vrijer, ( Kunstschilder )inmiddels overleden.
Raphael Ruben,(kunstschilder)
Reinier van Schoonderwoerd den Bezemer, (kunstschilder )
Jacob Kanbier( Kunstschilder )
Pim de Vroomen, ( Kunstenaar )
Dirk Kerkvliet,( Kunstschilder )
Ko Maris,( Muzikant ,kunstschilder) inmiddels overleden.
Piet Peper, ( Gemeente raadslid )
Bart d’Ardenne Ankringa.

Na de periode van het T-huis ontstond de groep “De Leidsche Mondialen “ die verder is gegaan in het atelier van kunstschilder Dick bakhuizen van den Brink op de vrijdagmiddag vanaf 13 uur tot en met 17 uur. In lokaal 13a. 1e etage.

Inmiddels is er een vaste groep van enthousiaste kunstenaars ontstaan die dezelfde uitgangspunten hanteren om gezamenlijk gezellig te kunnen filosoferen over alles wat zich bezig houdt in de maatschappij,waarbij kunst de boven toon voert en gezelligheid en wederzijds respect als vanzelfsprekend wordt ervaren.

Vandaag de dag wordt het steeds moeilijker om als kunstenaar rond te komen. Steeds vaker komen kunstenaars in de problemen en wordt het beoefenen van hun vak vaak ook min of meer geboycot door de overheid waar regelgeving vaak aan de basis ligt van wanhoop en teleurstelling. Zodoende hebben een paar kunstenaars de koppen bij elkaar gestoken om te proberen er een gunstige wending te laten veroorzaken .

Hieruit ontstond de gedachte om een groep enthousiaste kunstenaars samen te brengen .
En die vandaag de dag bestaat uit de volgende leden:

Justus Dick Bakhuizen van den Brink, ( Kunstschilder,oprichter ),
Margaretha Frederiks ( Kunstenares ),
Raphael Ruben ( Kunstschilder ),
Reinier van Schoonderwoerd den Bezemer ( Kunstschilder ),
Alie Ronkes van Vliet ( Keramiste ),
Zina Anisiamova ( Kunstenares ),
Frans Willems( Kunstschilder ),
Angelique Wordragen( Keramiste ),
Eric Wolkers ( Fotograaf ),
Eric Sybren ( Kunstschilder ),
Loek Keller(journalist),

Verder bestaat de groep uit enthousiaste sympatisanten en vrienden, te weten :
Piet Peper ( Gemeenteraadslid ), Bart d’Ardenne Ankringa, Ben Blankenstein ( gemeente Raadslid ), Johan Padding ( Ondernemer ), Emile van Aelst (Journalist ), Jaques de Coo,voormalig gemeente raadlid. Koos Bakker ( Ondernemer ),

Doelstelling van de “Leidsche Mondialen” zijn oa :
De bedoeling is om er een beheersstichting van te maken die in overleg met de leden van de stichting en eventueel familie, de artistieke nalatenschap zou kunnen regelen van de overleden collega/lid.
Tevens zal er financiën gegenereerd moeten gaan worden die de leden in staat kan stellen om tijdens hun leven hen financieel te kunnen ondersteunen.
Hierbij wordt gedacht om kunstwerken van de leden te laten tentoonstellen tijdens hun leven ,het zij solo dan wel in groepsverband.
Na hun overlijden wordt de mogelijkheid onderzocht om hun werk te kunnen behouden voor het nageslacht of te verspreiden . In zo’n geval kunnen de” Leidsche Mondialen “ wellicht uitkomst bieden?

Het idee voor zo’n stichting is ontstaan naar aanleiding van diverse sterfgevallen van collega’s. Waarbij men uiteindelijk niet goed raad wist wat te doen met het werk van de overleden kunstenaar. Vaak verdwijnen de kunstwerken op een vervelende mannier,zoals door middel van openbare verkoop,overschilderen van het werk of wordt het werk in het ergste geval zelfs vernietigd.

Wanneer men Vincent van Gogh als voorbeeld zou nemen, dan zou men tot de conclusie kunnen komen dat indien zijn broer/familie geen moeite zou hebben genomen ,niemand ooit van hem gehoord zou hebben. Dat is een beangstigend idee en dat dient voorkomen te worden!

Daarnaast is het ook de bedoeling van deze kunstzinnige groep het bevorderen van gezelligheid en het wederzijds begrip en respect voor de medemens,zowel regionaal als mondiaal door middel van onder andere kunst en muziek en alles wat er toe kan bijdragen om dat doel te bereiken.

Verder denkt men aan het idee ,dat om de zoveel tijd een groep dan wel een solo- expositie gehouden kan worden door de leden van “ De Leidsche Mondialen “. Zo zijn er al eerdere exposities van de leden van “ De Leidsche Mondialen “ gehouden ,waaronder in de Hooglandse Kerk te Leiden en in Oxford ,Engeland. In mei 2006 exposeerde Dick Bakhuizen van den Brink en Hans de Vrijer in de Hooglandse kerk te Leiden in verband met het feit dat Rembrandt 400 jaar geleden in Leiden het levenslicht zag. De expositie werd geopend door de leidse Burgemeester Henri Lenferink. Tevens vierde de gemeente Leiden het 60 jarige jubileum van de Stedenband Leiden Oxford op 15 juli,waar Dick Bakhuizen van den Brink en Hans de Vrijer in de Hooglandse kerk de organisatoren waren voor de succesvolle expositie van zes beeldende kunstenaars uit Oxford. De opening ,door afwezigheid van Burgemeester Henri Lenferink ,werd verricht door wethouder Paul Jonas van Kunst en Cultuur.

In het zelfde jaar had Dick Bakhuizen van den Brink in november een solo expositie in Oxford op uitnodiging van de Lord Mayor ,Bob Price. Deze expositie werd gehouden in het “ National Museum of Oxford”(Engeland ) en werd geopend door de Sheriff van Oxford, Susanna Pressel.. Deze expositie was tevens onderdeel van de Stedenband uitwisseling ,Leiden - Oxford.

In 2007 werd er een groep tentoonstelling gehouden in de Hooglandse kerk met Dick bakhuizen van den Brink en Hans de Vrijer. Dit keer met kunstenares Margaretha Frederiks ( acryl schilderijen ) Ook deze opening werd verricht door Paul Jonas ,wethouder van Kunst en Cultuur in Leiden.

In de maand mei 2008 hebben vier leden van ” De Leidsche Mondialen”, te weten : Dick Bakhuizen van den Brink ( Schilderijen ), Margaretha Frederiks ( Schilderijen ), Alie Ronkes (Kremiste ) en Eric Wolkers ( Fotografie)geëxposeerd in de Hooglandse kerk te Leiden. De opening werd verricht door drs Ingrid Moerman,oud conservator van het Stedelijk museum de Lakenhal te Leiden.

Voor het aankomende jaar 2009 staat alweer een tentoonstelling gepland in mei met leden van de “ Leidsche Mondialen” . Met onder andere Dick Bakhuizen van den Brink,Margaretha Frederiks en Eric Wolkers.

De “Leidsche Mondialen” richten zich ook op het buitenland om verdere naamsbekendheid te verwerven en om hun gedachten goed te verspreiden.

Indien men interesse heeft om hierover te filosoferen dan is iedereen uiteraard van harte welkom , Mits hij / zij zich houdt aan de genoemde voorwaarden van gezelligheid en respect voor iedereen en alles !!! Of te wel ,wij zijn een groep zonder FRATSEN !!!

 


 
Design and Realisation  by Wenniesworld   

© Margaretha Frederiks 2003